Reklamacje

GWARANCJA

Urządzenie posiada roczną gwarancję liczoną od daty zakupu udzielaną przez producenta urządzenia.  Firma VECTRON pośredniczy pomiędzy producentem a kupującym. Wszystkie reklamowane urządzenia zostają przekazane producentowi celem sprawdzenia przyczyny usterki.  W celu zachowania gwarancji na zakupione urządzenie, powinno ono być zamontowane przez autoryzowanego serwisanta danej marki w którym pracuje. Przed montażem należy sprawdzić podzespoły, które mogą uszkodzić zakupioną część.

Reklamowaną część należy odesłać przed upływem okresu gwarancyjnego na adres:

VECTRON ul. 23 Października 66, 62-080 Tarnowo Podgórne

Z wypełnionym protokółem reklamacyjnym.

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU.pdf

 

 UWAGA: Protokół jest ważny tylko i wyłącznie z podpisem i pieczątką autoryzowanej firmy serwisowej urządzeń grzewczych.